Mikroekonómia 2: Neoklasický model správania (Mendelova univerzita) 1

0 / 5 (hlasy: 0)
  588
Neoklasický model správania, množina volieb, zobrazenie v súradnicovom grafe, podstata spotrebného koša, vlastnosti množiny volieb (reálne čísla, spotrebná množina, fixné množstvo statkov, neprázdna, uzavretá, konvexná)