Pohodová matematika


Pohodová matematika je zameraná na vysvetlenie a precvičenie učiva matematiky základnej a strednej školy. V rámci výkladu učiva obsahuje riešené príklady, ku každej téme i neriešené úlohy a k jednotlivým celkom testy.

3,5 / 5 (hlasy: 7)

O webe

bez popisu
1658 94

Diskusia

Napísať komentár
Zaradenie

Kategórie: Matematika

Jazyk: Slovenský

Médium: Testy / kvízy, Text