Priklady.eu


Zbierka úloh z matematiky, fyziky a chémie pre stredné školy. Príklady obsahujú aj vzorové riešenie a k dispozícii sú takteiž inštruktážne videá.

4,3 / 5 (hlasy: 9)

O webe

Cvičenia z učiva stredných škôl - matematika, fyzika a chémia.

Zoznam niektorých sekcií:

  • Matematika: rovnice, nerovnice, slovné úlohy, funkcie, matice, ...
  • Fyzika: fyzikálne veličiny, kinematika, dynamika, mechanika, elektrické pole, energia, optika
  • Chémia: chemické rovnice, roztoky, ...

 

 

3699 229

Diskusia

Napísať komentár
Zaradenie

Kategórie: Chémia, Fyzika, Matematika

Jazyk: Slovenský

Médium: Testy / kvízy, Text, Video