farba čierna (Black) [#000000]

Slovenský názov farbyčierna
Anglický názov farbyBlack
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#000000
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 0, 0)
RGB (percentuálne)0%, 0%, 0%
CMYK kód farbyNAN, NAN, NAN, 255
CMYK (percentuálne)NAN%, NAN%, NAN%, 100%,
HSL kód farby0°, 0%, 0%
HSV kód farby0°, 0%, 0%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: čierna Black. Ako vyzerá čierna farba?

RGB kód farby je: #000000 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 0% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje NAN% azúrovej, 0% magenty, NAN% žltej zložky a 100% čiernej zložky.

Táto farba je bezpečná pre použitie na webe.

RGB zložky farby #000000

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
0 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (NAN, NAN, NAN, 255)

Azúrová (Cyan)
(C)
NAN %
Purpurová (Magenta)
(M)
NAN %
Žltá (Yellow)
(Y)
NAN %
Čierna (Black)
(K)
100 %

Samostatné zložky RGB

Opačné farby (inverzné)

#ffffff
inverzná farba
#ff0000 inverzná červená zložka
#00ff00 inverzná zelená zložka
#0000ff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe