farba ónyxová (Onyx) [#0f0f0f]

Slovenský názov farbyónyxová
Anglický názov farbyOnyx
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0f0f0f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(15, 15, 15)
RGB (percentuálne)6%, 6%, 6%
CMYK kód farby0, 0, 0, 240
CMYK (percentuálne)0%, 0%, 0%, 94%,
HSL kód farby0°, 0%, 5.9%
HSV kód farby0°, 0%, 5.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: ónyxová Onyx. Ako vyzerá ónyxová farba?

RGB kód farby je: #0f0f0f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 5.9% červenej, 5.9% zelenej a 5.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 94.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #0f0f0f

Červená
(R)
6 %
Zelená
(G)
6 %
Modrá
(B)
6 %

CMYK zložky farby (0, 0, 0, 240)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
94.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#f0f0f0
inverzná farba
#f00f0f inverzná červená zložka
#0ff00f inverzná zelená zložka
#0f0ff0 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe