farba modrá (Panteón) (Blue (Pantone)) [#0018a8]

Slovenský názov farbymodrá (Panteón)
Anglický názov farbyBlue (Pantone)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0018a8
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 24, 168)
RGB (percentuálne)0%, 9%, 66%
CMYK kód farby255, 219, 0, 87
CMYK (percentuálne)100%, 86%, 0%, 34%,
HSL kód farby231.4°, 100%, 32.9%
HSV kód farby231.4°, 100%, 65.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: modrá (Panteón) Blue (Pantone). Ako vyzerá modrá (Panteón) farba?

RGB kód farby je: #0018a8 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 9.4% zelenej a 65.9% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 34.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #0018a8

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
9 %
Modrá
(B)
66 %

CMYK zložky farby (255, 219, 0, 87)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
85.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
34.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffe757
inverzná farba
#ff18a8 inverzná červená zložka
#00e7a8 inverzná zelená zložka
#001857 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba modrá (Panteón) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe modrá (Panteón)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)