farba [#003200]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#003200
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 50, 0)
RGB (percentuálne)0%, 20%, 0%
CMYK kód farby255, 0, 255, 205
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 100%, 80%,
HSL kód farby120°, 100%, 9.8%
HSV kód farby120°, 100%, 19.6%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #003200 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 19.6% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 100% žltej zložky a 80.4% čiernej zložky.

Táto farba je bezpečná pre použitie na webe.

RGB zložky farby #003200

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (255, 0, 255, 205)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
100 %
Čierna (Black)
(K)
80.4 %

Samostatné zložky RGB

Opačné farby (inverzné)

#ffcdff
inverzná farba
#ff3200 inverzná červená zložka
#00cd00 inverzná zelená zložka
#0032ff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe