farba [#00ac00]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#00ac00
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 172, 0)
RGB (percentuálne)0%, 67%, 0%
CMYK kód farby255, 0, 255, 83
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 100%, 33%,
HSL kód farby120°, 100%, 33.7%
HSV kód farby120°, 100%, 67.5%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #00ac00 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 67.5% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 100% žltej zložky a 32.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #00ac00

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
67 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (255, 0, 255, 83)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
100 %
Čierna (Black)
(K)
32.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ff53ff
inverzná farba
#ffac00 inverzná červená zložka
#005300 inverzná zelená zložka
#00acff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)