farba (Emerald green) [#046307]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyEmerald green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#046307
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(4, 99, 7)
RGB (percentuálne)2%, 39%, 3%
CMYK kód farby245, 0, 237, 156
CMYK (percentuálne)96%, 0%, 93%, 61%,
HSL kód farby121.9°, 92.2%, 20.2%
HSV kód farby121.9°, 96%, 38.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Emerald green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #046307 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 1.6% červenej, 38.8% zelenej a 2.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 96.1% azúrovej, 0% magenty, 92.9% žltej zložky a 61.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #046307

Červená
(R)
2 %
Zelená
(G)
39 %
Modrá
(B)
3 %

CMYK zložky farby (245, 0, 237, 156)

Azúrová (Cyan)
(C)
96.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
92.9 %
Čierna (Black)
(K)
61.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#fb9cf8
inverzná farba
#fb6307 inverzná červená zložka
#049c07 inverzná zelená zložka
#0463f8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Emerald green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Emerald green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)