farba (Razzmic Berry) [#8d4e85]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyRazzmic Berry
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#8d4e85
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(141, 78, 133)
RGB (percentuálne)55%, 31%, 52%
CMYK kód farby0, 114, 14, 114
CMYK (percentuálne)0%, 45%, 5%, 45%,
HSL kód farby307.6°, 28.8%, 42.9%
HSV kód farby307.6°, 44.7%, 55.3%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Razzmic Berry. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #8d4e85 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 55.3% červenej, 30.6% zelenej a 52.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 5.5% žltej zložky a 44.7% čiernej zložky.

RGB zložky farby #8d4e85

Červená
(R)
55 %
Zelená
(G)
31 %
Modrá
(B)
52 %

CMYK zložky farby (0, 114, 14, 114)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
44.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
5.5 %
Čierna (Black)
(K)
44.7 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#72b17a
inverzná farba
#724e85 inverzná červená zložka
#8db185 inverzná zelená zložka
#8d4e7a inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Razzmic Berry pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Razzmic Berry

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)