farba fialová (crayola) (Violet (crayola)) [#963d7f]

Slovenský názov farbyfialová (crayola)
Anglický názov farbyViolet (crayola)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#963d7f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(150, 61, 127)
RGB (percentuálne)59%, 24%, 50%
CMYK kód farby0, 151, 39, 105
CMYK (percentuálne)0%, 59%, 15%, 41%,
HSL kód farby315.5°, 42.2%, 41.4%
HSV kód farby315.5°, 59.3%, 58.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: fialová (crayola) Violet (crayola). Ako vyzerá fialová (crayola) farba?

RGB kód farby je: #963d7f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 58.8% červenej, 23.9% zelenej a 49.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 15.3% žltej zložky a 41.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #963d7f

Červená
(R)
59 %
Zelená
(G)
24 %
Modrá
(B)
50 %

CMYK zložky farby (0, 151, 39, 105)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
59.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
15.3 %
Čierna (Black)
(K)
41.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#69c280
inverzná farba
#693d7f inverzná červená zložka
#96c27f inverzná zelená zložka
#963d80 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba fialová (crayola) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe fialová (crayola)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)