farba tmavo-orchideová (Dark orchid) [#9932cc]

Slovenský názov farbytmavo-orchideová
Anglický názov farbyDark orchid
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#9932cc
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(153, 50, 204)
RGB (percentuálne)60%, 20%, 80%
CMYK kód farby64, 193, 0, 51
CMYK (percentuálne)25%, 76%, 0%, 20%,
HSL kód farby280.1°, 60.6%, 49.8%
HSV kód farby280.1°, 75.5%, 80%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: tmavo-orchideová Dark orchid. Ako vyzerá tmavo-orchideová farba?

RGB kód farby je: #9932cc v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 60% červenej, 19.6% zelenej a 80% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 25.1% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 20% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #9932cc

Červená
(R)
60 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
80 %

CMYK zložky farby (64, 193, 0, 51)

Azúrová (Cyan)
(C)
25.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
75.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
20 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#66cd33
inverzná farba
#6632cc inverzná červená zložka
#99cdcc inverzná zelená zložka
#993233 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba tmavo-orchideová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe tmavo-orchideová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)