farba (Olivine) [#9ab973]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyOlivine
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#9ab973
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(154, 185, 115)
RGB (percentuálne)60%, 73%, 45%
CMYK kód farby43, 0, 96, 70
CMYK (percentuálne)17%, 0%, 38%, 27%,
HSL kód farby86.6°, 33.3%, 58.8%
HSV kód farby86.6°, 37.8%, 72.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Olivine. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #9ab973 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 60.4% červenej, 72.5% zelenej a 45.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 16.9% azúrovej, 0% magenty, 37.6% žltej zložky a 27.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #9ab973

Červená
(R)
60 %
Zelená
(G)
73 %
Modrá
(B)
45 %

CMYK zložky farby (43, 0, 96, 70)

Azúrová (Cyan)
(C)
16.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
37.6 %
Čierna (Black)
(K)
27.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#65468c
inverzná farba
#65b973 inverzná červená zložka
#9a4673 inverzná zelená zložka
#9ab98c inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Olivine pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Olivine

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)