farba (Middle green yellow) [#acbf60]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyMiddle green yellow
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#acbf60
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(172, 191, 96)
RGB (percentuálne)67%, 75%, 38%
CMYK kód farby25, 0, 127, 64
CMYK (percentuálne)10%, 0%, 50%, 25%,
HSL kód farby72°, 42.6%, 56.3%
HSV kód farby72°, 49.7%, 74.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Middle green yellow. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #acbf60 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 67.5% červenej, 74.9% zelenej a 37.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 9.8% azúrovej, 0% magenty, 49.8% žltej zložky a 25.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #acbf60

Červená
(R)
67 %
Zelená
(G)
75 %
Modrá
(B)
38 %

CMYK zložky farby (25, 0, 127, 64)

Azúrová (Cyan)
(C)
9.8 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
49.8 %
Čierna (Black)
(K)
25.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#53409f
inverzná farba
#53bf60 inverzná červená zložka
#ac4060 inverzná zelená zložka
#acbf9f inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Middle green yellow pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Middle green yellow

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)