farba (Light grayish magenta) [#cc99cc]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyLight grayish magenta
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#cc99cc
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(204, 153, 204)
RGB (percentuálne)80%, 60%, 80%
CMYK kód farby0, 64, 0, 51
CMYK (percentuálne)0%, 25%, 0%, 20%,
HSL kód farby300°, 33.3%, 70%
HSV kód farby300°, 25%, 80%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Light grayish magenta. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #cc99cc v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 80% červenej, 60% zelenej a 80% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 20% čiernej zložky.

RGB zložky farby #cc99cc

Červená
(R)
80 %
Zelená
(G)
60 %
Modrá
(B)
80 %

CMYK zložky farby (0, 64, 0, 51)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
25.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
20 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#336633
inverzná farba
#3399cc inverzná červená zložka
#cc66cc inverzná zelená zložka
#cc9933 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Light grayish magenta pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Light grayish magenta

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)