farba (Wisteria) [#c9a0dc]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyWisteria
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#c9a0dc
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(201, 160, 220)
RGB (percentuálne)79%, 63%, 86%
CMYK kód farby22, 70, 0, 35
CMYK (percentuálne)9%, 27%, 0%, 14%,
HSL kód farby281°, 46.2%, 74.5%
HSV kód farby281°, 27.3%, 86.3%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Wisteria. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #c9a0dc v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 78.8% červenej, 62.7% zelenej a 86.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 8.6% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 13.7% čiernej zložky.

RGB zložky farby #c9a0dc

Červená
(R)
79 %
Zelená
(G)
63 %
Modrá
(B)
86 %

CMYK zložky farby (22, 70, 0, 35)

Azúrová (Cyan)
(C)
8.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
27.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
13.7 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#365f23
inverzná farba
#36a0dc inverzná červená zložka
#c95fdc inverzná zelená zložka
#c9a023 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Wisteria pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Wisteria

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)