farba červeno-bronzová (Red-bronze (lit. red dye and turmeric) (Beniukon)) [#fb8136]

Slovenský názov farbyčerveno-bronzová
Anglický názov farbyRed-bronze (lit. red dye and turmeric) (Beniukon)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#fb8136
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(251, 129, 54)
RGB (percentuálne)98%, 51%, 21%
CMYK kód farby0, 124, 200, 4
CMYK (percentuálne)0%, 49%, 78%, 2%,
HSL kód farby22.8°, 96.1%, 59.8%
HSV kód farby22.8°, 78.5%, 98.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: červeno-bronzová Red-bronze (lit. red dye and turmeric) (Beniukon). Ako vyzerá červeno-bronzová farba?

RGB kód farby je: #fb8136 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 98.4% červenej, 50.6% zelenej a 21.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 78.4% žltej zložky a 1.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #fb8136

Červená
(R)
98 %
Zelená
(G)
51 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (0, 124, 200, 4)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
48.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
78.4 %
Čierna (Black)
(K)
1.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#047ec9
inverzná farba
#048136 inverzná červená zložka
#fb7e36 inverzná zelená zložka
#fb81c9 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba červeno-bronzová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe červeno-bronzová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)