farba (Mango Tango) [#ff8243]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyMango Tango
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#ff8243
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(255, 130, 67)
RGB (percentuálne)100%, 51%, 26%
CMYK kód farby0, 125, 188, 0
CMYK (percentuálne)0%, 49%, 74%, 0%,
HSL kód farby20.1°, 100%, 63.1%
HSV kód farby20.1°, 73.7%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Mango Tango. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #ff8243 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 100% červenej, 51% zelenej a 26.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 73.7% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #ff8243

Červená
(R)
100 %
Zelená
(G)
51 %
Modrá
(B)
26 %

CMYK zložky farby (0, 125, 188, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
49 %
Žltá (Yellow)
(Y)
73.7 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#007dbc
inverzná farba
#008243 inverzná červená zložka
#ff7d43 inverzná zelená zložka
#ff82bc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Mango Tango pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Mango Tango

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)