farba živá pomarančová kôra (Vivid orange peel) [#ffa000]

Slovenský názov farbyživá pomarančová kôra
Anglický názov farbyVivid orange peel
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#ffa000
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(255, 160, 0)
RGB (percentuálne)100%, 63%, 0%
CMYK kód farby0, 95, 255, 0
CMYK (percentuálne)0%, 37%, 100%, 0%,
HSL kód farby37.6°, 100%, 50%
HSV kód farby37.6°, 100%, 100%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: živá pomarančová kôra Vivid orange peel. Ako vyzerá živá pomarančová kôra farba?

RGB kód farby je: #ffa000 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 100% červenej, 62.7% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 100% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

RGB zložky farby #ffa000

Červená
(R)
100 %
Zelená
(G)
63 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (0, 95, 255, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
37.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
100 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#005fff
inverzná farba
#00a000 inverzná červená zložka
#ff5f00 inverzná zelená zložka
#ffa0ff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba živá pomarančová kôra pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe živá pomarančová kôra

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)