Hľadanie miest na mape (geografická hra)

Popis hry: Úlohou v hre je nájsť konkrétny bod na vybranej mape. K dispozíciu sú rôzne mapy sveta aj mapy Slovenska.

Geografické oblasti hry: Svet, Slovensko

Ovládanie hry: Myšou kliknite na mapu, kde sa nachádza hľadané miesto. Po kliknutí na mapu sa zobrazí reálna poloha hľadaného miesta a približná vzdialenosť od tipnutej polohy. Kliknutím na tlačidlo ďalšie miesto sa vyberie ďalšie náhodné miesto na hľadanie.

Hodnotenie hry (skóre): Za každý pokus zísate určitý počet bodov podľa toho, ako presne ste hľadaný bod našli na mape. Pri výpočte skóre sa berie do úvahy mierka mapy (pri hľadaní mesta na mape sveta je tolerovaná väčšia vzdialenosť ako pri hľadaní na mape Slovenska). Ak nehráte na body, skóre sa po každom mieste vynuluje.

Vyberte si mapu

Rebríček úspešnosti

Žiadne skóre