Hľadanie miest z fotografií - Geografická olympiáda online

Popis hry: Úlohou v hre je nájsť, kde sa nachádza objekt z fotografie.

Geografické oblasti hry: Slovensko

Ovládanie hry: Myšou kliknite na mapu, kde sa nachádza hľadané miesto. Po kliknutí na mapu sa zobrazí reálna poloha hľadaného miesta a približná vzdialenosť od tipnutej polohy. Kliknutím na tlačidlo ďalšie miesto sa vyberie ďalšie náhodné miesto na hľadanie.

Hodnotenie hry (skóre): Za každý pokus zísate určitý počet bodov podľa toho, ako presne ste hľadaný bod našli na mape. Pri výpočte skóre sa berie do úvahy mierka mapy (pri hľadaní mesta na mape sveta je tolerovaná väčšia vzdialenosť ako pri hľadaní na mape Slovenska). Ak nehráte na body, skóre sa po každom mieste vynuluje.

Copyright: Fotografie použité v hre sú dielom autorov alebo prevzaté z Wikipédie (licencia CC-BY-SA)

Vyberte si mapu

Rebríček úspešnosti

Zoznam najlepších výsledkov. V jeden deň sa uloží len najlepšie skóre od jedného používateľa.
Poradie Používateľ Geografická oblasť Dátum Skóre Čas (s)
1 MariaH Slovensko 7.9.2023 90 281
2 MariaH Slovensko 28.8.2023 89 172
3 MariaH Slovensko 24.8.2023 87 107
4 MariaH Slovensko 11.8.2023 86 77
5 MariaH Slovensko 12.8.2023 83 654
6 MariaH Slovensko 1.9.2023 73 105
7 MariaH Slovensko 23.8.2023 72 139
8 MariaH Slovensko 10.8.2023 63 90
9 MariaH Slovensko 16.9.2023 62 111