Pranostiky na mesiac august

Meniny - august

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1
2
3
4 Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.
Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu.
5
6 Na premenia je premena vôd.
7
8 Vietor, ktorý sa strhne na Oskara, potrvá štyri dni.
9
10 Keď od Petra v okovách do Vavrinca je veľká horúčosť, zima bude biela.
Keď na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší.
Na svätého Vavrinca švábka ide do hrnca.
Na svätého Vavrinca idú oriešky do venca.
Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
Po Vavrinci drevo už viac nerastie.
Vavrinec našťal do vody.
Ako Vavrinec navarí, tak sa nám jeseň vydarí.
Čo Vavrinec uvarí, Bartolomej usmaží.
Keď príde Vavrinec, ber oči na klinec.
Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.
Padajú slzy svätého Vavrinca.
Vavro, Bartolomej dobre prorokujú, keď sú jasní, peknú jeseň, peknú jeseň nám sľubujú.
Svätý Vavrinec nesie z poľa veniec.
Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca.
11
12
13
14
15 Na Nebevzatie Panny Márie prvé oriešky.
Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky.
Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
Panenky Márie Nanebevzetí hlávka do kapusty letí.
Matka Božia varí, svätý Michal dovára.
Matka Boží – hlávky množí.
16 Na svätého Rocha zemiakov trocha.
Keď prší na svätého Rocha, je pekná jeseň.
Ak prší len týždeň po svätom Rochu, zemiakov každý deň trochu.
17
18 Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.
19
20 Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.
21
22
23
24 Aký Bartolomej, taká celá jeseň.
Na Bartolomeja každá plánka zrelá.
Na Bartolomeje nech sedliak žitko seje.
Svätý Bartolomej ovos láme.
Na Bartolomeja jeleň napľuje do vody.
Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva.
Bartolomej svätý odpoludnia kráti.
Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej.
Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a sneh.
Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú, obyčajne veľmi prudkými bývajú.
Už je po Bartolomeje, pôjdu hady do diery.
25
26
27
28 Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína.
Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dny.
Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína.
29 Výročie SNP
30
31 Aký je augustový posledný deň, taká má byť celá jeseň.