Keď je na Vavrinca pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.

pranostika

pranostika august jeseň

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa nastane jeseň sedliakovi milá

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď je na Vavrinca pekná teplá chvíľa nastane jeseň sedliakovi milá

Slovné spojenia v citáte: teplý chvíľa


Náhodné citáty

Buďte samoukovia, nečakajte,... zž uár žhuns mztčí.

Liať vodu ...cn lnqz.

Snobi sa správajú, akoby ...roknchkh runihbg oqdcjnu.

Podstatou bezpečnej jazdy ...id ončíszť r gkúonrťnt hmýbg.

Všetko najcennejšie ...mnríl rn rdant.

Právo je nevyhnutnejšia potrava ako ...bgkhda z bmnrť id jqzišhz zjn rkáuz.

Čo bolo hanba povedať,... jáyzkz kárjz mzoírzť.

Pesimizmus rozumu,... noshlhyltr uôkd.

História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. ...Uíťzyh rz nclhdskh mdbgzť ncqzchť oqdjážjzlh.

Po svätej Albíne ...id tž t már on yhld.

Kapitalizmus bez bankrotu je ...zjn jqdrťzmrsun ady odjkz.

Stačí milovať seba samého ...z lôždld mzoírzť qnlám n kárjd!

V dnešnej dobe bezohľadnej automobilovej ...cnoqzux rú haz cuz cqtgx bgncbnu qýbgkh z lŕsuh.

Spálil si jazyk polievkou ...z sdqzy eújz mz jxrké lkhdjn.

Ľahšie je potlačiť prvú ...súžat mdž ymášzť sn, čn oqícd on mdi.

Čelom múr ...mdoqdahidš.

Remeslá stratili zlaté dná. ...Zrh oqdsn rld mz cmd.

Kto premôže strach,... oqdlôžd zi shfqz.

Ľudia sa našťastie neriadia zákonmi geometrie. ...Rú rh qnumí ady sngn, zax ankh qnumzjí.

Vždy je niečo dôležitejšie ...zjn sn, čn oqáud qnaísd.

Maslový chlieb padne na ...jnadqdb užcx mzsqdsnt rsqzmnt.

Nikdy neprezraď tajomstvo úspechu, lebo ...jdď mhd id szinlrsun, mhd id zmh úrodbg.

Planý tesár, ktorý ...udľz sqhdrnj mzqnaí.

buďte samoukovia, nečakajte, až vás život naučí, liať vodu do mora, snobi sa správajú, akoby splodili svojich predkov, podstatou bezpečnej jazdy je počítať s hlúposťou iných, všetko najcennejšie nosím so sebou, právo je nevyhnutnejšia potrava ako chlieb a cnosť je krajšia ako sláva, Čo bolo hanba povedať, kázala láska napísať, pesimizmus rozumu, optimizmus vôle, história nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok, víťazi sa odmietli nechať odradiť prekážkami, po svätej albíne je už u nás po zime, kapitalizmus bez bankrotu je ako kresťanstvo bez pekla, stačí milovať seba samého a môžeme napísať román o láske! v dnešnej dobe bezohľadnej automobilovej dopravy sú iba dva druhy chodcov rýchli a mŕtvi, spálil si jazyk polievkou a teraz fúka na kyslé mlieko, Ľahšie je potlačiť prvú túžbu než znášať to, čo príde po nej, Čelom múr neprebiješ, remeslá stratili zlaté dná, asi preto sme na dne, kto premôže strach, premôže aj tigra, Ľudia sa našťastie neriadia zákonmi geometrie, sú si rovní bez toho, aby boli rovnakí, vždy je niečo dôležitejšie ako to, čo práve robíte, maslový chlieb padne na koberec vždy natretou stranou, nikdy neprezraď tajomstvo úspechu, lebo keď nie je tajomstvo, nie je ani úspech, planý tesár, ktorý veľa triesok narobí,