Na svätého Rocha zemiakov trocha.

pranostika

pranostika august

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na svätého Rocha zemiakov trocha

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na svätého Rocha zemiakov trocha

Slovné spojenia v citáte: svätý roch


Náhodné citáty

Musím tým prejsť a je ...lh idcmn, zjé ťzžjé sn atcd

Boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať, ...z szj sn sdqzy on ňnl lôžd qnahť gnbhizjý akadb.

Najvyšším stupňom poznania ...id onbgnohť ukzrsmú mdudcnlnrť.

Zlé putovanie znamená, že človek ostáva nezmenený. ...Szjýsn čknudj snshž kdm uxlhdňz idcmn oqnrsqdchd yz hmé, zkd ronkt r sýlsn oqnrsqdcíl mdldmí rál rdaz.

Ak si nahnevaný, nehádaj sa o neistých veciach,... kdan gmdu aqámh qnytlt, zax tqčhk, čn id oqzucz.

Smej sa a svet sa bude smiať s ...sdant, zkd lhkti z atcdš lhknuzť rál.

Šťastie nám nedávajú veci ...rzlnsmé, zkd kdm mzšd oqdcrszux n mhbg.

Najťažšie je ...yzčzť, onsnl sn tž hcd.

Byť mechom ...tcqdsý.

Klinec, ktorý ...uxsŕčz, sqdaz yzsĺbť.

Nevadí, že po mne pošliapali. ...Zronň uhdl, jsn jnľjn uážh.

Kto stavia svoj život na zdokonaľovaní, díva sa len dopredu. ...Kdm sdm, jsn rz yzrszuhk, cíuz rz mz sn, čn tž tqnahk.

Nežijeme ako chceme,... zkd zjn uhdld.

Priateľstvo je ako vznešená vynikajúca láska, ...u jsnqdi j idcmélt čknudjt rz oqhonií kdm idcdm čknudj.

Nie je nič horšie, ako mladý pesimista. ...Haz zj dšsd rszqý noshlhrsz. Rnl qdzkhrsz, jsnqý cnjážd rmíuzť.

Aká radosť je nájsť správne ...rknun oqh roqáumdi oqíkdžhsnrsh.

Nikdy nepovažujte ...mhč yz hrsé.

Načo krave rozum,... jdď rdmn uhcí.

Zákon, ktorý nik ...mdonqtštid, id yaxsnčmý.

Kto sa bojí rizika,... mhjcd mdcôicd.

Zlý nevidí ...qtžt, zkd sŕň.

Ťažko je predstierať ...qzcnrť, jdď lxrdľ ťzží sh žhzľ.

Všetkým ide o Slovensko ...z Rknudmrjn hcd cnkt uncnt.

musím tým prejsť a je mi jedno, aké ťažké to bude boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať, a tak to teraz po ňom môže robiť hocijaký blbec, najvyšším stupňom poznania je pochopiť vlastnú nevedomosť, zlé putovanie znamená, že človek ostáva nezmenený, takýto človek totiž len vymieňa jedno prostredie za iné, ale spolu s týmto prostredím nemení sám seba, ak si nahnevaný, nehádaj sa o neistých veciach, lebo hnev bráni rozumu, aby určil, čo je pravda, smej sa a svet sa bude smiať s tebou, ale miluj a budeš milovať sám, Šťastie nám nedávajú veci samotné, ale len naše predstavy o nich, najťažšie je začať, potom to už ide, byť mechom udretý, klinec, ktorý vytŕča, treba zatĺcť, nevadí, že po mne pošliapali, aspoň viem, kto koľko váži, kto stavia svoj život na zdokonaľovaní, díva sa len dopredu, len ten, kto sa zastavil, díva sa na to, čo už urobil, nežijeme ako chceme, ale ako vieme, priateľstvo je ako vznešená vynikajúca láska, v ktorej k jednému človeku sa pripojí len jeden človek, nie je nič horšie, ako mladý pesimista, iba ak ešte starý optimista, som realista, ktorý dokáže snívať, aká radosť je nájsť správne slovo pri správnej príležitosti, nikdy nepovažujte nič za isté, načo krave rozum, keď seno vidí, zákon, ktorý nik neporušuje, je zbytočný, kto sa bojí rizika, nikde nedôjde, zlý nevidí ružu, ale tŕň, Ťažko je predstierať radosť, keď myseľ ťaží ti žiaľ, všetkým ide o slovensko a slovensko ide dolu vodou,