Pranostiky na mesiac január

Meniny - január

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1 Vznik SR
Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok. Mnoho vína, ale žiadny med.
Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima. Ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.
Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.
Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.
Drobný hustý dážď bol predzvesťou hustých, plných klasov.
Červené zore ráno na oblohe na Nový rok veštili víchrice, búrky, neúrodu a biedu.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
2 Keď je druhého jasno, bude dlhá zima. Keď ale nesneží, nie je ďaleko jar.
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
3 Tretí deň jasný - mnohé búrky.
4 Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
5 Na meno Ježíš – ku kachliam najblíž.
Ak je na meno Ježíš pekný deň, bude úrodný rok. Ak je vietor, bude málo ovocia.
6 Traja králi
Na Troch kráľov veľa hviezd – veľa zemiakov.
Na Tri krále zima stále.
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
7
8 Na sv. Severína vešia sa mäso do komína.
9
10
11 Na svätého Hygina pravá zima sa začína.
12
13
14 Svatý Hilarius – vyber sane, schovaj voz.
15 Na deň svätého Pavla pustovníka pekný deň – dobrý rok, veterný deň – mokrý rok.
16 Na svätého Marcela zima lezie do tela.
17 Svätý Antonín pustovník prináša ľad, alebo ho láme. Ak nemá žiadny, vyrobí ho hneď.
18 Na svätého Priska pod saňami píska.
19 Na svätého Knuta prichádza zima krutá.
20 Fabiánskej zimy boja sa cigáni.
21 Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne.
Keď sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, tento rok mnoho vína sľubuje.
Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
Slnce na deň Vinca dáva mnoho vína.
Sv. Agneška keď je láskavá, vypustí škovránka z rukáva.
22
23
24 Svätý Timotej ľady láme, ak ich nemá, narobí ich.
25 Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.
Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok. No ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok.
Ak sa vtáča napije z koľaje vody, bude ešte dlhá zima.
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice, ešte aj onuce.
Ak vraj je na Pavla tuhá zima, bude dobrá úroda. Ak však prší, bude málo krmiva.
Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec.
Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.
26 Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
27
28 Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to napraví.
29 Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
30
31