Rozdiel: dedukcia vs. indukcia

hodnotenie: 5 (7 hlasov)

Aký je rozdiel medzi slovami dedukcia a indukcia

Dedukcia a indukcia sú metódy matematických dôkazov resp. metódy získavania poznatkov.

dedukcia

Dedukcia je odvodzovanie záveru - vychádza zo všeobecných predpokladov, vytvára všeobecné alebo čiastkové závery.

Dedukcia: od všeobecných predpokladov k záverom

indukcia

Indukcia predstavuje vytváranie všeobecných vedeckých záverov z hodnotenia základných (špecifických) vedeckých dát.

Indukcia: od špecifických predpokladov k záverom.