Slovník tvarov slovenských slov

Slovník poskytuje informácie o slovenských slovách - tvary slovenských slov (tvaroslovie). Jeho základom je databáza tvarov slovenských slov, ale poradí si aj s novými slovami.

V slovníku môžete zistiť aj skloňovanie jednoduchých slovných spojení (slovné spojenie pozostávajúce z prídavného mena a podstatného mena), napr. vedomostné kvízy, vzdelávací web alebo tiež slovné spojenie pozostávajúce zo zámena a podstatného mena, napr.: môj dom, moja skúška, tvoje kvízy.

Ako hľadať slovo v slovníku slovenských slov

Pri hľadaní použite základný (slovníkový) tvar slova (nazývaný tiež lema slova):

Databáza tvarov slovenských slov

Databáza slov obsahuje cez 150 000 základných slov. Okrem toho má okolo 30 000 slov, ktoré vznikli odvedním (napr. predponou ne-) a niekoľko tisíc slov vzniknutých spojením základných slov. Priebežne pracujeme na dopĺňaní ďalších slov. Nižšie uvádzame počet slov podľa slovných druhov:

  • podstatné mená v databáze slov: 67 711
  • prídavné mená v databáze slov: 43 188
  • zámená v databáze slov: 378
  • číslovky v databáze slov: 2 762
  • slovesá v databáze slov: 31 610
  • príslovky v databáze slov: 7 578
  • predložky v databáze slov: 145
  • spojky v databáze slov: 116
  • a nejaké slová s neznámym slovným druhom

Aktuálna databáza slovenských slov poskytuje slová, slovné druhy slov, tvary slov (skloňovanie a časovanie ohybných slovných druhov) a vzory (v prípade podstatných a prídavných mien). Databáza podstatných mien obsahuje skloňovanie slov a informácie o rode a vzore. Databáza prídavných mien obsahuje vyskloňované tvary slov aj informácie o vzore a stupňovaní. Databáza zámen obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza čísloviek obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza slovies obsahuje časovanie slov a informácie o vide slovies. Databáza prísloviek obsahuje informácie o stupňovaní.

Frekvencia podstatných mien v slovenčine podľa rodu a vzoru

mužský rod vzor chlap
10371
vzor hrdina
716
vzor dub
9392
vzor stroj
1544
ženský rod vzor žena
15481
vzor ulica
4661
vzor dlaň
575
vzor kosť
3803
stredný rod vzor mesto
3105
vzor srdce
143
vzor dievča
132
vzor vysvedčenie
15855

Frekvencia prídavných mien v slovenčine podľa vzorov

vzor pekný
33077
vzor cudzí
5376
vzor matkin
1891
vzor otcov
1966
vzor páví
716