Slovníky slovenčiny online

Slovníky slovenského jazyka online na jednom mieste

Tvary slovenských slov

Slovník tvarov slovenských slov: skloňovanie slov, časovanie slov, gramatické kategórie. Súčasťou sú synonymá, podobné slová a písanie slov s predložkami.

Výkladový slovník

Odborné slová, nárečové slová, skratky a skratkové slová

Rýmovací slovník (retrográdny slovník)

Rýmy pre slovenské slová a tvary slov.

Rozdielový slovník (slovník rozdielov)

Porovnanie slov, ktoré sa často zamieňajú

Taxonomický slovník slovnej zásoby

Usporiadanie základnej slovenskej slovnej zásoby

Slovenský nárečový slovník

Slovenské nárečia (dialekty).

Informatický slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje pojmy z oblasti technológií, počítačov a informačných systémov.

Slovník skratiek

Slovník skratiek, značiek, akronymov, skratky a skrátené formy zaužívaných pojmov.

Krížovkársky slovník

Slovník pojmov pre krížovkárov: slová zoradené podľa počtu písmen a tiež tematicky podľa kategórie. Pomôcka pre tvorcov krížoviek aj pri lúštení krížoviek.

Slovník vulgarizmov

Slovník slovenských vulgarizmov. Slová, ktoré by sa v slušnom svete nemali používať: vulgarizmy, nadávky, urážky, pejoratívne slová, zbierka neslušných slov a databáza vulgarizmov.

Slová z písmen (slovník anagramov)

Slovník anagramov (prešmyčiek), slová pre slovné hry Scrabble a pod., tvorba slov z písmen slovenskej abecedy.