SMTP - význam slova

Aký význam má SMTP? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

IT slovník (protokol)

SMTP (alternatívy: simple mail transfer protocol) » protokol na prenos pošty

Hodnotenie slova: 5 (321 hlasov)

Slovník skratiek online (pravidlá)

SMTP - význam skratky: Simple Mail Transfer Protocol » sieťový protokol pre posielanie pošty