aspekt - význam slova

Aký význam má aspekt? Informácie o slovách z výkladového slovníka a slovníka odborných pojmov.

Slovník odborných pojmov (cudzie slová)

aspekt » hľadisko

Hodnotenie slova: 3 (323 hlasov)

Skloňovanie slova aspekt

Slovník odborných pojmov

aspekt » poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol; dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku; slovesný vid