WolframAlpha


Wolfram Alpha je online kalkulačka, ktorá dokáže počítať aj zložité rovnice, vykreslovať grafy, počítať fyzikálne príklady a obsahuje kopec ďalších užitočných funkcií.

4,8 / 5 (hlasy: 10)

O webe

Zoznam najčastejšie používaných funkcií:

  • Matematické: výpočet rovníc, zobrazenie funkcií
  • Štatistické: priemer, medián, ...
  • Fyzikálne vzorce
  • Finančné: zisky firiem (vrátane porovnania, stačí zadať napríklad: "google vs microsoft")
  • Konverzia jednotiek (napríklad: 10eur to czk)
  • Výpočet vzdialeností (vrátane zobrazenia na mape, napríklad: "from Bratislava to Kosice") 
  • Informácie o počasí (historické záznamy, grafy ...)
  • a veľa ďaľších

 

ďalšie funkcie sú predstavené v sekcii ukážok

2086 140

Diskusia

Napísať komentár
Zaradenie

Kategórie: Matematika

Jazyk: Anglický

Médium: Interaktívna aplikácia