farba [#000023]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#000023
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 0, 35)
RGB (percentuálne)0%, 0%, 14%
CMYK kód farby255, 255, 0, 220
CMYK (percentuálne)100%, 100%, 0%, 86%,
HSL kód farby240°, 100%, 6.9%
HSV kód farby240°, 100%, 13.7%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #000023 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 0% zelenej a 13.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 86.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #000023

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
0 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (255, 255, 0, 220)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
100 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
86.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffffdc
inverzná farba
#ff0023 inverzná červená zložka
#00ff23 inverzná zelená zložka
#0000dc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe