farba filipínska modrá (Philippine blue) [#0038a7]

Slovenský názov farbyfilipínska modrá
Anglický názov farbyPhilippine blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0038a7
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 56, 167)
RGB (percentuálne)0%, 22%, 65%
CMYK kód farby255, 169, 0, 88
CMYK (percentuálne)100%, 66%, 0%, 35%,
HSL kód farby219.9°, 100%, 32.7%
HSV kód farby219.9°, 100%, 65.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: filipínska modrá Philippine blue. Ako vyzerá filipínska modrá farba?

RGB kód farby je: #0038a7 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 22% zelenej a 65.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 34.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #0038a7

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
22 %
Modrá
(B)
65 %

CMYK zložky farby (255, 169, 0, 88)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
66.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
34.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffc758
inverzná farba
#ff38a7 inverzná červená zložka
#00c7a7 inverzná zelená zložka
#003858 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba filipínska modrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe filipínska modrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)