farba (Panasonic blue) [#0040be]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyPanasonic blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#0040be
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 64, 190)
RGB (percentuálne)0%, 25%, 75%
CMYK kód farby255, 169, 0, 65
CMYK (percentuálne)100%, 66%, 0%, 25%,
HSL kód farby219.8°, 100%, 37.3%
HSV kód farby219.8°, 100%, 74.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Panasonic blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #0040be v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 25.1% zelenej a 74.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 25.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #0040be

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
75 %

CMYK zložky farby (255, 169, 0, 65)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
66.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
25.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffbf41
inverzná farba
#ff40be inverzná červená zložka
#00bfbe inverzná zelená zložka
#004041 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Panasonic blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Panasonic blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)