farba (Green) [#008001]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyGreen
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#008001
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 128, 1)
RGB (percentuálne)0%, 50%, 0%
CMYK kód farby255, 0, 253, 127
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 99%, 50%,
HSL kód farby120.5°, 100%, 25.1%
HSV kód farby120.5°, 100%, 50.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #008001 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 50.2% zelenej a 0.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 99.2% žltej zložky a 49.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #008001

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
50 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (255, 0, 253, 127)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
99.2 %
Čierna (Black)
(K)
49.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ff7ffe
inverzná farba
#ff8001 inverzná červená zložka
#007f01 inverzná zelená zložka
#0080fe inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)