farba moslimská zelená (Islamic green) [#009000]

Slovenský názov farbymoslimská zelená
Anglický názov farbyIslamic green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#009000
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 144, 0)
RGB (percentuálne)0%, 56%, 0%
CMYK kód farby255, 0, 255, 111
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 100%, 44%,
HSL kód farby120°, 100%, 28.2%
HSV kód farby120°, 100%, 56.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: moslimská zelená Islamic green. Ako vyzerá moslimská zelená farba?

RGB kód farby je: #009000 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 56.5% zelenej a 0% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 100% žltej zložky a 43.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #009000

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
56 %
Modrá
(B)
0 %

CMYK zložky farby (255, 0, 255, 111)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
100 %
Čierna (Black)
(K)
43.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ff6fff
inverzná farba
#ff9000 inverzná červená zložka
#006f00 inverzná zelená zložka
#0090ff inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba moslimská zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe moslimská zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)