farba [#00ff27]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#00ff27
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 255, 39)
RGB (percentuálne)0%, 100%, 15%
CMYK kód farby255, 0, 216, 0
CMYK (percentuálne)100%, 0%, 85%, 0%,
HSL kód farby129.2°, 100%, 50%
HSV kód farby129.2°, 100%, 100%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #00ff27 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 100% zelenej a 15.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 84.7% žltej zložky a 0% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #00ff27

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
100 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (255, 0, 216, 0)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
84.7 %
Čierna (Black)
(K)
0 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ff00d8
inverzná farba
#ffff27 inverzná červená zložka
#000027 inverzná zelená zložka
#00ffd8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)