farba [#000027]

RGBHEX (šestnástkový) kód farby#000027
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 0, 39)
RGB (percentuálne)0%, 0%, 15%
CMYK kód farby255, 255, 0, 216
CMYK (percentuálne)100%, 100%, 0%, 85%,
HSL kód farby240°, 100%, 7.6%
HSV kód farby240°, 100%, 15.3%

Charakteristika farby

Táto farba nie je v databáze farieb (odtieň farby nemá svoj názov).

RGB kód farby je: #000027 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 0% zelenej a 15.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 84.7% čiernej zložky.

RGB zložky farby #000027

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
0 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (255, 255, 0, 216)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
100 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
84.7 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffffd8
inverzná farba
#ff0027 inverzná červená zložka
#00ff27 inverzná zelená zložka
#0000d8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe