farba (Bulgarian rose) [#480607]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBulgarian rose
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#480607
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(72, 6, 7)
RGB (percentuálne)28%, 2%, 3%
CMYK kód farby0, 234, 230, 183
CMYK (percentuálne)0%, 92%, 90%, 72%,
HSL kód farby359.1°, 84.6%, 15.3%
HSV kód farby359.1°, 91.7%, 28.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Bulgarian rose. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #480607 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 28.2% červenej, 2.4% zelenej a 2.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 90.2% žltej zložky a 71.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #480607

Červená
(R)
28 %
Zelená
(G)
2 %
Modrá
(B)
3 %

CMYK zložky farby (0, 234, 230, 183)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
91.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
90.2 %
Čierna (Black)
(K)
71.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b7f9f8
inverzná farba
#b70607 inverzná červená zložka
#48f907 inverzná zelená zložka
#4806f8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Bulgarian rose pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Bulgarian rose

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)