farba (French puce) [#4e1609]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyFrench puce
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4e1609
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(78, 22, 9)
RGB (percentuálne)31%, 9%, 4%
CMYK kód farby0, 183, 226, 177
CMYK (percentuálne)0%, 72%, 89%, 69%,
HSL kód farby11.3°, 79.3%, 17.1%
HSV kód farby11.3°, 88.5%, 30.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: French puce. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4e1609 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 30.6% červenej, 8.6% zelenej a 3.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 88.6% žltej zložky a 69.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4e1609

Červená
(R)
31 %
Zelená
(G)
9 %
Modrá
(B)
4 %

CMYK zložky farby (0, 183, 226, 177)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
71.8 %
Žltá (Yellow)
(Y)
88.6 %
Čierna (Black)
(K)
69.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b1e9f6
inverzná farba
#b11609 inverzná červená zložka
#4ee909 inverzná zelená zložka
#4e16f6 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba French puce pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe French puce

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)