farba drak čierny (Black kite (bird species) (Kurotobi)) [#351e1c]

Slovenský názov farbydrak čierny
Anglický názov farbyBlack kite (bird species) (Kurotobi)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#351e1c
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 30, 28)
RGB (percentuálne)21%, 12%, 11%
CMYK kód farby0, 111, 120, 202
CMYK (percentuálne)0%, 44%, 47%, 79%,
HSL kód farby4.8°, 30.9%, 15.9%
HSV kód farby4.8°, 47.2%, 20.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: drak čierny Black kite (bird species) (Kurotobi). Ako vyzerá drak čierny farba?

RGB kód farby je: #351e1c v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 11.8% zelenej a 11% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 47.1% žltej zložky a 79.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #351e1c

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
12 %
Modrá
(B)
11 %

CMYK zložky farby (0, 111, 120, 202)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
43.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
47.1 %
Čierna (Black)
(K)
79.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cae1e3
inverzná farba
#ca1e1c inverzná červená zložka
#35e11c inverzná zelená zložka
#351ee3 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba drak čierny pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe drak čierny

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)