farba zelená kola (Green Cola) [#4c721d]

Slovenský názov farbyzelená kola
Anglický názov farbyGreen Cola
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4c721d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(76, 114, 29)
RGB (percentuálne)30%, 45%, 11%
CMYK kód farby85, 0, 190, 141
CMYK (percentuálne)33%, 0%, 75%, 55%,
HSL kód farby86.8°, 59.4%, 28%
HSV kód farby86.8°, 74.6%, 44.7%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: zelená kola Green Cola. Ako vyzerá zelená kola farba?

RGB kód farby je: #4c721d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29.8% červenej, 44.7% zelenej a 11.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 33.3% azúrovej, 0% magenty, 74.5% žltej zložky a 55.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4c721d

Červená
(R)
30 %
Zelená
(G)
45 %
Modrá
(B)
11 %

CMYK zložky farby (85, 0, 190, 141)

Azúrová (Cyan)
(C)
33.3 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
74.5 %
Čierna (Black)
(K)
55.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b38de2
inverzná farba
#b3721d inverzná červená zložka
#4c8d1d inverzná zelená zložka
#4c72e2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba zelená kola pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe zelená kola

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)