farba tmavo-olivovo-zelená (Dark olive green) [#556b2f]

Slovenský názov farbytmavo-olivovo-zelená
Anglický názov farbyDark olive green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#556b2f
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(85, 107, 47)
RGB (percentuálne)33%, 42%, 18%
CMYK kód farby52, 0, 143, 148
CMYK (percentuálne)20%, 0%, 56%, 58%,
HSL kód farby82°, 39%, 30.2%
HSV kód farby82°, 56.1%, 42%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: tmavo-olivovo-zelená Dark olive green. Ako vyzerá tmavo-olivovo-zelená farba?

RGB kód farby je: #556b2f v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 33.3% červenej, 42% zelenej a 18.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 20.4% azúrovej, 0% magenty, 56.1% žltej zložky a 58% čiernej zložky.

RGB zložky farby #556b2f

Červená
(R)
33 %
Zelená
(G)
42 %
Modrá
(B)
18 %

CMYK zložky farby (52, 0, 143, 148)

Azúrová (Cyan)
(C)
20.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
56.1 %
Čierna (Black)
(K)
58 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#aa94d0
inverzná farba
#aa6b2f inverzná červená zložka
#55942f inverzná zelená zložka
#556bd0 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba tmavo-olivovo-zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe tmavo-olivovo-zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)