farba (Dark moss green) [#4a5d23]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyDark moss green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#4a5d23
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(74, 93, 35)
RGB (percentuálne)29%, 36%, 14%
CMYK kód farby52, 0, 159, 162
CMYK (percentuálne)20%, 0%, 62%, 64%,
HSL kód farby79.7°, 45.3%, 25.1%
HSV kód farby79.7°, 62.4%, 36.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Dark moss green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #4a5d23 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 29% červenej, 36.5% zelenej a 13.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 20.4% azúrovej, 0% magenty, 62.4% žltej zložky a 63.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #4a5d23

Červená
(R)
29 %
Zelená
(G)
36 %
Modrá
(B)
14 %

CMYK zložky farby (52, 0, 159, 162)

Azúrová (Cyan)
(C)
20.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
62.4 %
Čierna (Black)
(K)
63.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b5a2dc
inverzná farba
#b55d23 inverzná červená zložka
#4aa223 inverzná zelená zložka
#4a5ddc inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Dark moss green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Dark moss green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)