farba (Blue Bell) [#a2a2d0]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyBlue Bell
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#a2a2d0
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(162, 162, 208)
RGB (percentuálne)64%, 64%, 82%
CMYK kód farby56, 56, 0, 47
CMYK (percentuálne)22%, 22%, 0%, 18%,
HSL kód farby240°, 32.9%, 72.5%
HSV kód farby240°, 22.1%, 81.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Blue Bell. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #a2a2d0 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 63.5% červenej, 63.5% zelenej a 81.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 22% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 18.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #a2a2d0

Červená
(R)
64 %
Zelená
(G)
64 %
Modrá
(B)
82 %

CMYK zložky farby (56, 56, 0, 47)

Azúrová (Cyan)
(C)
22 %
Purpurová (Magenta)
(M)
22 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
18.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#5d5d2f
inverzná farba
#5da2d0 inverzná červená zložka
#a25dd0 inverzná zelená zložka
#a2a22f inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Blue Bell pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Blue Bell

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)