farba svetlá pastelovofialová (Light pastel purple) [#b19cd9]

Slovenský názov farbysvetlá pastelovofialová
Anglický názov farbyLight pastel purple
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#b19cd9
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(177, 156, 217)
RGB (percentuálne)69%, 61%, 85%
CMYK kód farby47, 72, 0, 38
CMYK (percentuálne)18%, 28%, 0%, 15%,
HSL kód farby260.7°, 44.5%, 73.1%
HSV kód farby260.7°, 28.1%, 85.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: svetlá pastelovofialová Light pastel purple. Ako vyzerá svetlá pastelovofialová farba?

RGB kód farby je: #b19cd9 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 69.4% červenej, 61.2% zelenej a 85.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 18.4% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 14.9% čiernej zložky.

RGB zložky farby #b19cd9

Červená
(R)
69 %
Zelená
(G)
61 %
Modrá
(B)
85 %

CMYK zložky farby (47, 72, 0, 38)

Azúrová (Cyan)
(C)
18.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
28.2 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
14.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#4e6326
inverzná farba
#4e9cd9 inverzná červená zložka
#b163d9 inverzná zelená zložka
#b19c26 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba svetlá pastelovofialová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe svetlá pastelovofialová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)