farba (Maximum blue purple) [#acace6]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyMaximum blue purple
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#acace6
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(172, 172, 230)
RGB (percentuálne)67%, 67%, 90%
CMYK kód farby64, 64, 0, 25
CMYK (percentuálne)25%, 25%, 0%, 10%,
HSL kód farby240°, 53.7%, 78.8%
HSV kód farby240°, 25.2%, 90.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Maximum blue purple. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #acace6 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 67.5% červenej, 67.5% zelenej a 90.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 25.1% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 9.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #acace6

Červená
(R)
67 %
Zelená
(G)
67 %
Modrá
(B)
90 %

CMYK zložky farby (64, 64, 0, 25)

Azúrová (Cyan)
(C)
25.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
25.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
9.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#535319
inverzná farba
#53ace6 inverzná červená zložka
#ac53e6 inverzná zelená zložka
#acac19 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Maximum blue purple pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Maximum blue purple

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)