Materiál na 8 písmen

Materiál na 8 písmen do krížovky zoradené v tabuľke podľa počtu písmen. Materiál do krížovky (podstatné aj prídavné mená): stavebný materiál, prírodný materiál, palivo ... zoradné podľa počtu písmen. V krížovkárskom slovníku sme pre požiadavku: materiál na 8 písmen našli 99 výsledkov.

aksamietAKSAMIET AKSAMIET
antracitANTRACIT ANTRACIT
aplitovýAPLITOVY APLITOVY
arkózovýARKOZOVY ARKOZOVY
asfaltíkASFALTIK ASFALTIK
astralitASTRALIT ASTRALIT
autoskloAUTOSKLO AUTOSKLO
azbestitAZBESTIT AZBESTIT
bavlnenýBAVLNENY BAVLNENY
bentonitBENTONIT BENTONIT
betónovýBETONOVY BETONOVY
bionaftaBIONAFTA BIONAFTA
bisfenolBISFENOL BISFENOL
bobrovkaBOBROVKA BOBROVKA
bridlicaBRIDLICA BRIDLICA
briketkaBRIKETKA BRIKETKA
brizolitBRIZOLIT BRIZOLIT
bronzovýBRONZOVY BRONZOVY
buližníkBULIZNIK BULIZNIK
černozemCERNOZEM CERNOZEM
dacitovýDACITOVY DACITOVY
diatomitDIATOMIT DIATOMIT
dlaždicaDLAZDICA DLAZDICA
drahokamDRAHOKAM DRAHOKAM
dreviskoDREVISKO DREVISKO
duralovýDURALOVY DURALOVY
dvojskloDVOJSKLO DVOJSKLO
erlánovýERLANOVY ERLANOVY
evaporitEVAPORIT EVAPORIT
expanditEXPANDIT EXPANDIT
fosforitFOSFORIT FOSFORIT
fylitovýFYLITOVY FYLITOVY
glazúrkaGLAZURKA GLAZURKA
granulitGRANULIT GRANULIT
grenadínGRENADIN GRENADIN
gumoleumGUMOLEUM GUMOLEUM
hodvábnyHODVABNY HODVABNY
izolátorIZOLATOR IZOLATOR
jutovinaJUTOVINA JUTOVINA
kamenivoKAMENIVO KAMENIVO
kamienokKAMIENOK KAMIENOK
kožušinaKOZUSINA KOZUSINA
kremenecKREMENEC KREMENEC
kriedovýKRIEDOVY KRIEDOVY
liatinkaLIATINKA LIATINKA
linoleumLINOLEUM LINOLEUM
materiálMATERIAL MATERIAL
medovicaMEDOVICA MEDOVICA
metalízaMETALIZA METALIZA
migmatitMIGMATIT MIGMATIT
mikroténMIKROTEN MIKROTEN
molasovýMOLASOVY MOLASOVY
monzonitMONZONIT MONZONIT
mostnicaMOSTNICA MOSTNICA
naftičkaNAFTICKA NAFTICKA
obsidiánOBSIDIAN OBSIDIAN
ortorulaORTORULA ORTORULA
papierikPAPIERIK PAPIERIK
pararulaPARARULA PARARULA
pazderiePAZDERIE PAZDERIE
pegmatitPEGMATIT PEGMATIT
pergamenPERGAMEN PERGAMEN
petrolejPETROLEJ PETROLEJ
pieskovýPIESKOVY PIESKOVY
piesočekPIESOCEK PIESOCEK
piesočnýPIESOCNY PIESOCNY
plastovýPLASTOVY PLASTOVY
pletivkoPLETIVKO PLETIVKO
polienkoPOLIENKO POLIENKO
porcelánPORCELAN PORCELAN
propolisPROPOLIS PROPOLIS
rašelinaRASELINA RASELINA
ratanovýRATANOVY RATANOVY
riedidloRIEDIDLO RIEDIDLO
rohovinaROHOVINA ROHOVINA
ryodacitRYODACIT RYODACIT
sadričkaSADRICKA SADRICKA
saténovýSATENOVY SATENOVY
sedimentSEDIMENT SEDIMENT
skarnovýSKARNOVY SKARNOVY
sklenenýSKLENENY SKLENENY
slieňovýSLIENOVY SLIENOVY
sobolinaSOBOLINA SOBOLINA
sprašovýSPRASOVY SPRASOVY
stefanitSTEFANIT STEFANIT
striebroSTRIEBRO STRIEBRO
substrátSUBSTRAT SUBSTRAT
surovinaSUROVINA SUROVINA
tehličkaTEHLICKA TEHLICKA
tehliskoTEHLISKO TEHLISKO
terakotaTERAKOTA TERAKOTA
tesilovýTESILOVY TESILOVY
textíliaTEXTILIA TEXTILIA
textilnýTEXTILNY TEXTILNY
tufitovýTUFITOVY TUFITOVY
turbiditTURBIDIT TURBIDIT
tvárnicaTVARNICA TVARNICA
želiezkoZELIEZKO ZELIEZKO
zlepenecZLEPENEC ZLEPENEC
nahlásiť chybu v krížovkárskom slovníku

Materiál otázky pre tvorcov krížoviek

Formulácie zadaní pre tvorcov krížoviek. Slová a indície slov pre krížovku.

Materiál
na A
na 8
Materiál
na B
na 8
Materiál
na C
na 8
Materiál
na D
na 8
Materiál
na E
na 8
Materiál
na F
na 8
Materiál
na G
na 8
Materiál
na H
na 8
Materiál
na I
na 8
Materiál
na J
na 8
Materiál
na K
na 8
Materiál
na L
na 8
Materiál
na M
na 8
Materiál
na N
na 8
Materiál
na O
na 8
Materiál
na P
na 8
Materiál
na R
na 8
Materiál
na S
na 8
Materiál
na T
na 8
Materiál
na Z
na 8

Materiál na písmeno A na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno A do krížovky.

aksamiet : Materiál začínajúci na ak. Materiál na 8 písmen.

antracit : Materiál začínajúci na ant. Materiál na 8 písmen.

aplitový : Materiál na písmeno a. Materiál na 8 písmen.

arkózový : Materiál začínajúci na ar. Materiál na 8 písmen.

asfaltík : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na as.

astralit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na ast.

autosklo : Materiál začínajúci na au. Materiál na 8 písmen.

azbestit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na az.

Materiál na písmeno B na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno B do krížovky.

bavlnený : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno b.

bentonit : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno b.

betónový : Materiál začínajúci na be. Materiál na 8 písmen.

bionafta : Materiál na písmeno b. Materiál na 8 písmen.

bisfenol : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na bi.

bobrovka : Materiál začínajúci na bo. Materiál na 8 písmen.

bridlica : Materiál na písmeno b. Materiál na 8 písmen.

briketka : Materiál začínajúci na br. Materiál na 8 písmen.

brizolit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na bri.

bronzový : Materiál začínajúci na bro. Materiál na 8 písmen.

buližník : Materiál začínajúci na bu. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno C na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno C do krížovky.

černozem : Materiál začínajúci na čer. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno D na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno D do krížovky.

dacitový : Materiál na písmeno d. Materiál na 8 písmen.

diatomit : Materiál začínajúci na di. Materiál na 8 písmen.

dlaždica : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na dl.

drahokam : Materiál začínajúci na dr. Materiál na 8 písmen.

drevisko : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na dre.

duralový : Materiál začínajúci na du. Materiál na 8 písmen.

dvojsklo : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na dv.

Materiál na písmeno E na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno E do krížovky.

erlánový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na er.

evaporit : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno e.

expandit : Materiál začínajúci na ex. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno F na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno F do krížovky.

fosforit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na fos.

fylitový : Materiál začínajúci na fy. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno G na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno G do krížovky.

glazúrka : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno g.

granulit : Materiál začínajúci na gr. Materiál na 8 písmen.

grenadín : Materiál začínajúci na gre. Materiál na 8 písmen.

gumoleum : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na gum.

Materiál na písmeno H na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno H do krížovky.

hodvábny : Materiál na písmeno h. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno I na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno I do krížovky.

izolátor : Materiál začínajúci na izo. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno J na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno J do krížovky.

jutovina : Materiál začínajúci na ju. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno K na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno K do krížovky.

kamenivo : Materiál na písmeno k. Materiál na 8 písmen.

kamienok : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na ka.

kožušina : Materiál na písmeno k. Materiál na 8 písmen.

kremenec : Materiál začínajúci na kre. Materiál na 8 písmen.

kriedový : Materiál začínajúci na kr. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno L na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno L do krížovky.

liatinka : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno l.

linoleum : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na lin.

Materiál na písmeno M na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno M do krížovky.

materiál : Materiál na písmeno m. Materiál na 8 písmen.

medovica : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno m.

metalíza : Materiál začínajúci na met. Materiál na 8 písmen.

migmatit : Materiál začínajúci na mig. Materiál na 8 písmen.

mikrotén : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno m.

molasový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na mo.

monzonit : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno m.

mostnica : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno m.

Materiál na písmeno N na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno N do krížovky.

naftička : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno n.

Materiál na písmeno O na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno O do krížovky.

obsidián : Materiál začínajúci na ob. Materiál na 8 písmen.

ortorula : Materiál na písmeno o. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno P na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno P do krížovky.

papierik : Materiál začínajúci na pa. Materiál na 8 písmen.

pararula : Materiál začínajúci na pa. Materiál na 8 písmen.

pazderie : Materiál začínajúci na paz. Materiál na 8 písmen.

pegmatit : Materiál začínajúci na pe. Materiál na 8 písmen.

pergamen : Materiál začínajúci na per. Materiál na 8 písmen.

petrolej : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na pe.

pieskový : Materiál na písmeno p. Materiál na 8 písmen.

piesoček : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na pi.

piesočný : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na pi.

plastový : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno p.

pletivko : Materiál začínajúci na pl. Materiál na 8 písmen.

polienko : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na po.

porcelán : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno p.

propolis : Materiál začínajúci na pro. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno R na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno R do krížovky.

rašelina : Materiál začínajúci na raš. Materiál na 8 písmen.

ratanový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na ra.

riedidlo : Materiál začínajúci na ri. Materiál na 8 písmen.

rohovina : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na roh.

ryodacit : Materiál začínajúci na ry. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno S na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno S do krížovky.

sadrička : Materiál začínajúci na sad. Materiál na 8 písmen.

saténový : Materiál začínajúci na sa. Materiál na 8 písmen.

sediment : Materiál začínajúci na se. Materiál na 8 písmen.

skarnový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na ska.

sklenený : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno s.

slieňový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na sl.

sobolina : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno s.

sprašový : Materiál začínajúci na sp. Materiál na 8 písmen.

stefanit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na ste.

striebro : Materiál začínajúci na st. Materiál na 8 písmen.

substrát : Materiál na písmeno s. Materiál na 8 písmen.

surovina : Materiál začínajúci na sur. Materiál na 8 písmen.

Materiál na písmeno T na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno T do krížovky.

tehlička : Materiál na písmeno t. Materiál na 8 písmen.

tehlisko : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno t.

terakota : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na te.

tesilový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na tes.

textília : Materiál začínajúci na tex. Materiál na 8 písmen.

textilný : Materiál na písmeno t. Materiál na 8 písmen.

tufitový : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na tu.

turbidit : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na tu.

tvárnica : Materiál na 8 písmen. Materiál na písmeno t.

Materiál na písmeno Z na 8

Materiál na 8 začínajúce na písmeno Z do krížovky.

želiezko : Materiál začínajúci na že. Materiál na 8 písmen.

zlepenec : Materiál na 8 písmen. Materiál začínajúci na zl.

Krížovkársky slovník