Slovné analógie

Dokážete uhádnuť štvrté slovo na základe vzťahov medzi prvými tromi náhodnými slovami? Hra na precvičenie slovnej zásoby slovenčiny.

Uhádni štvrté slovo

gigajoule


GJ


oganesón

Slovné analógie: opis hry

Hra slovné analógie overí, ako dobre poznáte význam slov v slovenčine a vzájomné vzťahy medzi slovami. Vašou úlohou je uhádnuť štvrté chýbajúce slovo (resp. aspoň jedno slovo zo štvrtej skupiny slov). K tomu vám pomôžu prvé tri skupiny slov. Medzi slovami naľavo a napravo sú rovnaký významový (sémantický) vzťah, takže najskôr je potrebné uhádnuť, ako sa z ľavého horného slova dostaneme na slovo vpravo hore, a následne rovnakým spôsobom prejisť z ľavého spodného slova na pravé spodné.