Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Čo je to rým a kedy sa slová rýmujú?

Rým je zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na koncoch riadkov (napr. veršov básne). Počet zhodných slabík (alebo písmen) pre vytvorenie rýmu je v každom jazyku odlišný podľa toho, aká je výslovnosť. Vo všeobecnosti sa slová rýmujú, ak majú zhodné minimálne 2 (zvyčajne 3) písmená, alebo ak sú písmená na týchto pozíciách rovnako vyslovovateľné.

V literatúre rozlišujeme viacero typov rýmov podľa toho, na ktorých koncoch riadkov sa slová rýmujú:

  • združený rým (aabb): rýmujú sa konce dvoch po sebe idúcich riadkov
  • obročný rým (abba): rýmujú sa konce prvého a štvrtého riadku a druhého s tretím
  • striedavý rým (abab): rýmy sa striedajú (rýmujú sa párne a nepárne riadky básne)
  • postupný rým (abcabc): viacero rýmov za sebou